Články

Aktuality
Ve čtvrtém ročníku soutěže PASIVNÍ DŮM byly dne 7. února 2019 vyhlášeny vítězné moderní energeticky úsporné budovy v kategoriích Zelená novostavba a Zelená rekonstrukce roku 2018.
Aktuality
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které...
Aktuality
Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově jednodušší.
Reportáže
Dlouhodobým problémem ochrany přírody nejenom v Česku je péče o otevřenou krajinu mimo les.
Aktuality
Od února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim.
Aktuality
Na mezinárodní konferenci se udělal další krok k posílení bilaterální spolupráce. Český program zaujal partnery.
Aktuality
Spouští novou dotační výzvu, která nabídne 30 milionů korun na sběr a následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, tzv. halonů. Halony jsou organické sloučeniny, které mají největší potenciál poškození ozonové vrstvy. Kromě jiných halogenů (chlóru,...
Zahraničí a technologie
Naše planeta má své přirozené jímky uhlíku. Patří k nim oceány, půda, lesy a další vegetace – a ty všechny v sobě zachycují a ukládají uhlík, který by se jinak uvolňoval do atmosféry. Vědci k nim čím dál častěji obracejí pozornost a upozorňují, že právě tyto přirozené...
Aktuality
Města a obce mají novou šanci výhodně pořídit auta na alternativní pohon. Spolu s ekovozidly podpoří Ministerstvo životního prostředí nově i dobíjecí stanice.
Zahraničí a technologie
Svou roli tu hraje samotná poloha mongolského hlavního města. Ulánbátar leží v říčním údolí a okolní hory tu drží smog jako pod pokličkou. Dalším faktorem je počasí. Ulánbátar nejen že je nejznečištěnějším hlavním městem světa, ale je také městem nejchladnějším....