Články

Aktuality
Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem zajistí i nadále...
Aktuality
Do několika desítek obecních rozpočtů přiteče 45 milionů korun na projektovou přípravu kanalizací a vodovodů. Dalších téměř 70 milionů korun pomůže ohroženým druhům.
Aktuality
V české krajině porostou nově desítky tisíc listnatých stromů. Lidé aktivně využívali dotace na jejich sázení, dotační výzvu jsme kvůli vyčerpání přidělených peněz uzavřeli.
Aktuality
Ve třetím ročníku soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako jsou zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, se sešlo 101 přihlášek z celé republiky. Soutěž podporuje i Státní fond životního prostředí...
Reportáže
Vstup naší země do Evropské unie s sebou přinesl také povinnost vytvořit soustavu chráněných území, takzvaných ptačích oblastí. Ty jsou určeny pro ochranu druhů ohrožených vyhynutím nebo citlivých vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhů, jejichž populace...
Zahraničí a technologie
Až do poloviny devatenáctého století se látky barvily přírodními barvami. V roce 1856 pak přišel převratný objev mauveinu a cesta zpátky k nim se nadlouho zavřela. Syntetické barvy byly levné, nabízely pestrou škálu odstínů a jejich výroba byla poměrně jednoduchá. V současné...
Aktuality
Inovativní postupy v ochraně životního prostředí či aplikaci vědecko-výzkumných projektů do praxe podpoří nová dvoukolová dotační výzva „Rago“ financovaná z Norských fondů. Je otevřena v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu a Státní fond životního...
Aktuality
I když je čištění odpadních vod u nás na pokročilé úrovni, ne vždy dokážeme zbavit vodu všech nečistot. Výzkumy prokázaly, že se v povrchových vodách vyskytují zbytky antibiotik, hormonů a jiných běžně používaných látek, které však mohou být pro vodní organismy a ekosystémy...
Úspěšné projekty
Vrch Vladař a Borecké rybníky jsou krásnými kouty přírody na Karlovarsku. Kraj se místům věnuje a chce zachovávat jejich přírodní ráz.
Zahraničí a technologie
Planeta opravdu potřebuje, abychom se k ní chovali co nejšetrněji, a to ve všech aspektech našeho života – i ve sportu. Když zrovna není zakázaný provoz vleků a lanovek, mnoho z nás si v zimě rádo zalyžuje. Začíná být dobrým zvykem vybírat si pro své zimní kratochvíle ekologicky...