Články

Reportáže
V letošním roce byla dokončena generální údržba Zámeckého rybníka v Lednici. Vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1811 a je součástí národní kulturní památky, tak byla díky prostředkům z OPŽP po více než 210 letech revitalizována.
Zahraničí a technologie
Nové muzeum v brazilském Rio de Janeiru se zaměřuje více na myšlenky než na předměty a na ekologii více než na technologie. Je tak trochu jiné a možná ukazuje něco ze světa, který na nás v budoucnosti čeká.
Úspěšné projekty
Společnost Veolia Energie ve Frýdku-Místku pokročila v kompletní ekologizaci zdejší teplárny. Jejím cílem je ukončení spalování uhlí a přechod na čistší paliva. Po dokončení projektu bude hlavním palivem ve Frýdku-Místku biomasa jako ekologický a lokálně dostupný obnovitelný...
Zahraničí a technologie
Odhadem na dvě třetiny lidské populace dopadá nedostatek vody a v mnohých částech rozvojového světa se k němu přidává i nedostatek stálých dodávek elektřiny. Rozsáhlý výzkum se proto v posledních letech zaměřuje na způsoby odsolování slané anebo brakické vody za použití...
Aktuality
Celkem šest strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) LERCO, Černá kostka, CEPIS, REFRESH, TPA a POHO park z Moravskoslezského kraje již prošlo hodnocením výběrové komise a první z nich – Černá kostka dnes získala rozhodnutí o poskytnutí dotace....
Aktuality
Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny...
Aktuality
Současné tempo zateplování v ČR je nevyhovující, mezi odborníky převládá shoda, že je potřeba výrazně zrychlit. Materiálu i kapacit stavebních firem je aktuálně dostatek. Zateplení je v první řadě ideálním řešením v boji proti vysokým cenám energií, lze jím totiž snížit...
Aktuality
Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí je určena pro subjekty nakládající s odpady a podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů na celém území ČR. Podpora se vztahuje na zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím...
Aktuality
Přírodní rezervace Ploščiny je jednou z nejkrásnějších ukázek krajiny Bílých Karpat na Valašskoklobucku s výhledy nejen na československé pohraničí, ale i dál na východ do karpatských pohoří, na Slovensko i na západ do oblasti Vizovických vrchů. Ministra Hladíka rezervací...
Aktuality
Teplárny mohou čerpat na změnu využívaného paliva i modernizaci rozvodů tepelné energie dotace z Modernizačního fondu. Podporu poskytuje program HEAT určený na využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a nízkouhlíkových zdrojů pro vytápění, ve kterém je do roku 2030 pro dodavatele...