Brno získalo dotaci na revitalizaci lesoparku Černovice

1. 02. 2021
Dotaci na obnovu přírodních ploch Horní zahrady v lesoparku Černovice mezi ulicemi Mírová a Charbulova získalo Brno z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2020 byla dokončena úprava území městské části Brno-Černovice. Jedná se o přírodní plochy v prostoru sevřeném ulicemi Mírová a Charbulova, navazující na nově vybudovaný lesopark v severní části Starých Černovic. Vzniklo tak upravené území se zachovalými stávajícími dřevinami, doplněné o novou výsadbu stromů i keřů a obnovené trávníkové plochy. Součástí úprav bylo vybudování klidových zón, odpočívadel pro návštěvníky a vytvoření poznávací zahrady či naučné stezky.