Bystřice podpoří domácí kompostování

30. 04. 2023
Koncem roku 2022 se začal městský odbor rozvoje a investic Bystřice pod Hostýnem zabývat projektem na pořízení zahradních kompostérů do domácností v obci. Město se uchází o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, kde je jedním z podporovaných opatření právě pořizování kompostérů jako prostředku pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Nezbytným krokem v rámci přípravy projektu bylo dotazníkové šetření mezi občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou. Šetření proběhlo na přelomu ledna a února a občanům byl umožněn výběr ze dvou velikostí kompostérů. Předběžný zájem o zahradní kompostéry projevilo přibližně 670 občanů.