Bystřice požádá o dotaci na sad

13. 11. 2019
Bystřice pod Hostýnem si nechala zpracovat projekt revitalizace městských sadů v Rychlově a požádala o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Projekt zahrnuje ošetření starých ovocných dřevin, doplnění nových výsadeb ovocných i neovocných dřevin. Při obnově sadu bude nutné některé přestárlé, odumřelé a neperspektivní dřeviny odstranit. Některé části kmenů budou ponechány jako broukoviště ve dvou osluněných lokalitách sadu. Následně bude provedena i obnova lučního trávníku a v rámci doplňkové aktivity bude vybudována suchá skládaná kamenná zídka jako vhodný úkryt pro plazy a další drobné živočichy. Projekt předpokládá i následnou rozvojovou péči, a to po dobu deseti let od založení.