České dráhy zateplí vlastní budovu

1. 04. 2023
České dráhy chystají přesun svých administrativních zaměstnanců v Hradci Králové. Z výpravní budovy nádraží se přesunou do aktuálně nevyužívaného objektu v majetku dopravce v části Plácky. Aktuálně již dopravce začal hledat firmu, která budovu opraví. Odhadované náklady jsou 44 milionů korun. České dráhy chtějí díky plánovaným úsporám po zateplení objektu získat na opravu dotaci z Národního programu Životní prostředí. Budova je aktuálně nevyužívaná, v minulosti se v ní nacházely kancelářské, provozní a skladovací prostory. Do zrekonstruovaných prostor se sestěhují zaměstnanci ČD, kteří dnes sídlí v nájemních prostorách výpravní budovy Hradec Králové, která je v majetku Správy železnic.