Co si myslíte o ochraně životního prostředí? Ministerstvo očekává podněty

18. 03. 2019
Ministerstvo životního prostředí zahájilo v roce 2019 práce na přípravě nové verze Státní politiky životního prostředí ČR. Tento dokument je národní strategií s dlouhodobým plánem a konkrétními kroky k efektivní ochraně životního prostředí. Platnost stávající politiky končí v roce 2020, proto ministerstvo zahájilo přípravu návrhu její nové verze. V rámci přípravy podkladových materiálů pro aktualizaci státní politiky uvítá MŽP podněty z řad odborné i laické veřejnosti zaslané formou krátkého dotazníku, který najdete na webových stránkách ministerstva. Formulář je možné vyplnit do 31. března 2019.