Další liberecká škola získá novou fasádu

17. 04. 2019
Na začátku března bylo předáno staveniště objektu Základní školy Liberec v Broumovské ulici stavební firmě. Cílem rekonstrukce je snížit energetickou náročnost provozu školy. Během úprav dojde k zateplení plášťů budov, bude provedena výměna oken, dveří a také řada dalších opatření, která v objektu školy zajistí řízené větrání s rekuperací tepla. Celková cena díla včetně DPH je 21 milionů korun. Rekonstrukce základní školy je realizována v rámci dvou projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.