Domažlice rozšíří varovný systém

12. 04. 2021
Město rozšíří digitální povodňový plán a varovný informační systém. Zastupitelé schválili podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Stávající systém nepokrývá celé město, jen ty části, které se nachází poblíž Zubřiny, a centrum Domažlic. Což se podle starosty ukázalo jako nedostatečné při informování o povodňových nebezpečích. Současný Varovný a informačním systému obyvatelstva (VISO) monitoruje situaci v oblastech, kde může hrozit povodňové nebezpečí. Do provozu byl uveden v létě 2010. Jeho součástí je 38 bezdrátových hlásičů, 7 hladinových hlásičů a 3 kamerové body v Domažlicích a Havlovicích.