Dům hudby v Pardubicích bude úspornější

13. 06. 2019
Radní Pardubického kraje vybrali firmu, která provede energeticky úsporná opatření na pardubickém Domu hudby. V něm sídlí pardubická konzervatoř. Vzhledem k architektonické hodnotě budovy se vzhled fasády nijak výrazně nezmění. Budou vyměněny všechny dveře a okna. Ty nové budou také z hliníku, se stejným tvarovým členěním a barevností, ale s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi. Projekt zateplení Domu hudby za přibližně 30 milionů korun uplatnil Pardubický kraj i v rámci Operačního programu Životní prostředí. Od Evropské unie by mohl dostat zhruba 14 milionů.