Energie uspoří gymnázium v Litomyšli i průmyslovka v Pardubicích

18. 07. 2019
V získávání dotací na úsporu energií je Pardubický kraj úspěšný. V tuto chvíli má kraj připraveny projekty v Litomyšli a Pardubicích za 70 milionů korun, krajská rada schválila i dalších šest projektů, které budou snižovat energetickou náročnost veřejných budov ve vlastnictví kraje. V Litomyšli budou realizována úsporná opatření na tělocvičně a hlavní budově školy; jelikož se jedná o památkový objekt, nepůjde o zateplení, ale o repase oken a dveří. Součástí projektu je mimo jiné vybudování okapového chodníku z žulových kostek s drobnými úpravami terénu, aby nebylo zdivo zatěžováno stékajícími dešťovými vodami. Budova SPŠ potravinářství a služeb Pardubice je rozsáhlý objekt skládající se z historické části a novodobé přístavby, které jsou provozně i účelově propojeny. Stará část budovy je nemovitou kulturní památkou, energeticky sporná opatření budou provedena při důsledném zachování jejího stávajícího výtvarného výrazu. Ve všech případech kraj chce využít dotace z Operačního programu Životní prostředí.