Hořovice kompletně obmění zeleň

4. 12. 2018
Město Hořovice se rozhodlo pro radikální obnovu sídelní zeleně a nechalo zpracovat Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice. Je rozdělen na etapy. Aktuálně se rozjíždí první etapa v lokalitě sídliště Višňovka. Některé dřeviny budou vykáceny, jiné ošetřeny, další vysazeny, budou založeny trávníky. Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu životního prostředí, město obdrží dotaci ve výši téměř dvou milionů korun.