Hradec Králové se bude řídit adaptační strategií

22. 10. 2021
Podporu na vytvoření místní adaptační strategie, která pomůže městu strategicky plánovat opatření ke snížení dopadů změny klimatu, získal také Hradec Králové. V rámci projektu bude provedena podrobná analýza rizik území, která umožní identifikovat tepelné ostrovy ve statutárním městě a korelovat je se socioekonomickými a demografickými statistikami, aktuálním stavem zeleně a dalšími ukazateli. Na základě provedených analýz bude navržen soubor vhodných opatření, která bude město v následujících letech realizovat.