K měřičům kvality ovzduší přibudou dvě nové stanice

23. 02. 2019
Dvě nová monitorovací zařízení, jež budou sledovat hlavně koncentrace polétavého prachu (částic PM10) a benzo[a]pyrenu, pořídil Středočeský kraj díky příspěvku z Operačního programu Životní prostředí. Z něj se podařilo získat 85 procent ceny sekvenčních vzorkovačů, jejichž nákup přišel na téměř 1,2 milionu korun. Jejich fungování zajistí odborná firma tak, aby s výsledky bylo možno dále pracovat v rámci databáze Informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.