Kopřivnice postaví kilometry kanalizace

29. 09. 2019
V Kopřivnici se dočkají kanalizace místní části Vlčovice a Mniší. Do roku 2021 tam bude vybudována nová kanalizace v délce zhruba třinácti kilometrů, na kterou budou připojeny domácnosti s celkovým počtem 1320 obyvatel. Jedná se o jednu z největších investičních akcí kopřivnické radnice za poslední roky. Na zhotovení stavby dostalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Nyní jsou odpadní vody v těchto místních částech často likvidovány nevhodným způsobem, včetně vypouštění do řeky Lubiny. Nová stoková síť napojená na městskou čistírnu odpadních vod současný stav výrazně zlepší. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.