Kriticky ohrožený tesařík dostal novou šanci

3. 08. 2019
Na výslunných stráních nad Slapskou a Štěchovickou přehradou realizuje projekt na záchranu ohrožených brouků a motýlů. Jedním ze vzácných druhů, který toho okamžitě využil a začal obnovená stanoviště obsazovat, je kriticky ohrožený tesařík broskvoňový. Krásný brouk, jenž v naší republice téměř vymizel, má tak novou šanci, že nevymře. Ačkoli byl tesařík broskvoňový dřív rozšířen po celém našem území, dnes se vyskytuje už jen sporadicky na několika málo lokalitách. V oblasti slapské a štěchovické přehrady Český svaz ochránců přírody Vlašim vytipoval místa vhodná pro život těchto druhů, vázaných na světlé listnaté lesy a díky vstřícnosti vlastníků zde na podzim započal s realizací. Postupně bude během čtyř let na stráních nad přehradami vytvořeno deset lokalit vhodných pro vzácné druhy teplomilného hmyzu. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí a Středočeským krajem.