Kroměříž má nový digitální povodňový plán

11. 12. 2018
Nový digitální plán mají v Kroměříži. Díky němu město i jeho okolí mají dokument, který může v případě záplav minimalizovat škody. Lidé díky plánu najdou aktuální o počasí, hladině i správcích vodních toků, povodňových komisích včetně kontaktů, hydrologické údaje, informace o varovném systému či o záchranných činnostech při záplavách. Grafická část obsahuje podrobné mapy, kde jsou například vymezena záplavová území či označena místa omezující průtok, jako jsou třeba mosty, nebo protipovodňová opatření. Město na pořízení povodňového plánu získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí.