Kutná Hora revitalizuje říčku

9. 11. 2019
Kutná Hora chystá revitalizaci říčky Vrchlice, která protéká historickým městem. Zlepšit se má ochrana před povodní i celkový vzhled. Město požádá o čtyřicetimilionovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Nejvíce peněz bude stát rekonstrukce opěrných zdí, které jsou v havarijním stavu a místy jsou až o půl metru posunuty. Bude také potřeba upravit okolí mostu, který nesplňuje podmínky pro průtok stoleté vody. Na říčce vzniknou tůně, peřeje, mělčiny, revitalizace má vytvořit přírodě blízký charakter celého toku.