Lesy ČR obnovily koryto podhorského potoka Zelenka

22. 06. 2019
Potok Zelenka se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice. Akce si vyžádala necelých 5 milionů korun. Investice proběhla v souvislosti s programem „Vracíme vodu lesu“, který zadrží vodu v lese i v krajině. Na stavbu podnik čerpal dotaci 4,7 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem se změnil v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Vytvořeno bylo také 64 migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, 30 rybích úkrytů a 7 bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organizmy migrovat nebo se rozmnožovat. Podpořeny byly také mokřadní biotopy.