Lichovský potok se vrátil k přirozenému korytu

18. 07. 2019
Více než půlkilometrové přírodní koryto Lichovského potoka a přilehlé nivy obnovily na Plzeňsku Lesy ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu. Na 656 metrech čtverečních vzniklo také šest nových tůní. Napřímené koryto toku dosud odvádělo potrubím vodu, okolní niva tak vysychala. Obnova vrátila tok do přírodních meandrů, které dnes v krajině naopak vodu zadržují. V šesti tůních našli útočiště obojživelníci jako ropucha obecná, skokan hnědý nebo čolek obecný. Koryto dnes lemuje 700 vysazených stromů a keřů, zejména dub zimní, javor klen, lípa malolistá či střemcha obecná, líska obecná nebo vrba jíva. Podnik na projekt čerpal peníze z Operačního programu Životní prostředí.