Louky okolo Padrtí v CHKO Brdy letos opět spásají krávy

7. 06. 2021
Pastva, která je nezbytná pro zachování bezlesí a otevřených luk, probíhá v okolí Padrťských rybníků již šestým rokem. Stádo bylo do srdce chráněné krajinné oblasti Brdy převezeno na začátku května na základě dlouhodobé spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Vojenských lesů a statků ČR. Letos je to poprvé, co se o to, aby louky nezarůstaly třtinou, ostružiním a nálety dřevin, starají přímo krávy a jalovice z ekologických chovů Vojenských lesů a statků. Konkrétně jde o dvacítku jedinců z ekofarem podnikové zemědělské správy Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku.