Město Hulín chystá výsadbu třiceti lip

3. 08. 2021
Město dlouhodobě podporuje výsadbu nové zeleně. Například v Záhlinicích bylo vysazeno stromořadí, které tvoří šestnáct habrů obecných. Nachází se na pozemku mezi komunikací I. třídy a plochou určenou k výstavbě rodinných domů. Náklady z větší části pokryla dotace z Národního programu Životní prostředí. Habr obecný byl vybrán proto, že jde o dřevinu vhodnou do protihlukových stěn a nová alej tak vytvoří přirozené optické oddělení budoucích rodinných domů od silnice, sníží hlučnost a prašnost a zachytí hluk a škodliviny z dopravy. Přispěje tak ke kvalitnějšímu bydlení. Nové stromy a další zeleň se sázely i na letním koupališti v Hulíně, a to v rámci příprav areálu na novou sezonu, která vypukne počátkem června. Město bude realizovat i další projekty vstřícné k životnímu prostředí, například výsadbu biokoridorů a biocenter v katastru města, náklady – přesahující 8 milionů korun – má pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí.