Na Pardubicku snižují spotřebu energií

24. 01. 2019
Pardubické hejtmanství chce na snížení spotřeby energií a emisí získat do roku 2020 z evropských dotací 143 milionů korun. Má třicet šest projektů, některé už dokončil. Kraj zatepluje své budovy nebo vyměňuje okna a dveře, což přináší úspory ve spotřebě energií a snižuje emise. „Díky těmto investicím se daří modernizovat budovy ve vlastnictví kraje a zároveň výrazně snižovat emise skleníkových plynů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Hejtmanství dotace dostává z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně kraj dokončil devět projektů. Loni mimo jiné opravil za 6,5 milionu korun pedagogicko-psychologickou poradnu ve Svitavách. V letošním roce kraj zateploval za 15 milionů korun budovy cestmistrovství v Králíkách, Moravské Třebové a Chrudimi. Na příští rok má kraj připraveno dvanáct projektů.