Na Pastvisku u Lednice začala revitalizace mokřadu

31. 01. 2019
V přírodní památce Pastvisko u Lednice začala revitalizace tamního mokřadu. Práce budou dokončeny do dubna příštího roku, investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Jde o důležitou ornitologickou lokalitu, kde pravděpodobně hnízdí chřástal malý. Není snadné jej spatřit, ale bezpečně ho prozradí typický hlas nesoucí se z rákosí nebo vysokých ostřic. Kromě ptáků se tu daří pijavce lékařské, která je velmi vzácná. V minulosti byla využívána v léčitelství k takzvanému pouštění žilou,“ vysvětlil Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava. „Cílem částečného odbahnění a rekonstrukce výpustného stavítka je zlepšení odtoku vody z území a odstranění neslovitelných lagun. Při vypouštění mokřadu totiž zůstávají v těchto lagunách ryby, zejména karas stříbřitý a střevlička východní. Ty v případě vyšších početních stavů působí problém nejen výše uvedeným druhům, ale i hojně se vyskytujícím obojživelníkům včetně vzácného čolka dunajského. Jeho larvami se totiž živí,“ dodal. Mokřad vznikl v sedmdesátých letech minulého století jako tzv. kompenzační opatření při vodohospodářských úpravách řeky Dyje. Projekt je podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí.