Na unijním seznamu přibylo dalších sedmnáct invazních druhů

31. 08. 2019
V rámci druhé aktualizace unijního seznamu invazních nepůvodních druhů se na seznam dostalo dalších sedmnáct druhů. Z pohledu Česka je doplnění významné pouze dvěma rozšířenými invazními druhy, zejména pajasanem žláznatým (Ailanthus altissima), který se u nás intenzivně šíří. Analýzu rizik připravil Botanický ústav AV ČR. Dále se na seznamu objevil i invazní druh ryby slunečnice pestré (Lepomis gibbosus). Ostatní navržené druhy se v Česku vyskytují ojediněle a jejich zařazení na unijní seznam bylo provedeno především kvůli předběžné opatrnosti, neboť se předpokládá jejich šíření vlivem oteplujícího se klimatu. Druhy uvedené na unijním seznamu by hospodáři neměli na svých pozemcích vysazovat a podporovat. Vhodné je, když v rámci běžné péče o pozemky zajistí i případné omezení jejich šíření. Podpora opatření k omezování invazních druhů je také součástí Operačního programu Životní prostředí.