Na Vyškovsku vznikne mokřad

30. 09. 2019
Úkolem mokřadu bude pozitivně ovlivňovat vodní režim v krajině. Vzniknout má mezi dálničním přivaděčem a stávající vodní nádrží Kačenec I v místě zvaném Padělky. Plochy, které patří městu, slouží v současné době částečně k zemědělské výrobě, z větší části jsou ale neobhospodařovatelné z důvodu zamokření. Výstavba mokřadu by měla zvýšit retenční schopnost území a vytvořit biotop pro vodní živočichy a rostliny. Vznikne rovněž místo vhodné pro jako cíl procházek v přírodě. Budování mokřadů podporují dotace z Operačního programu Životní prostředí, vyškovská radnice si podá žádost o dotaci.