Nábřeží Svratky ožije

11. 05. 2019
Město Brno plánuje oživení nábřeží Svratky. Díky úpravám v rámci tohoto projektu bude město ochráněno proti stoleté vodě a zároveň vznikne místo pro rekreaci, sport i společenský a kulturní život. Projekt počítá s vybudováním odsazených protipovodňových zdí, většinou dosypaných zeminou a zatravněných, které umožní zpřístupnění břehů a vybudování sítě stezek pro pěší i cyklisty. Na levém břehu vznikne kolonáda se zázemím pro rekreaci a s přístupem k vodě. Protipovodňová ochrana bude realizována způsobem, který je blízký přírodě a zajistí zvýšení biodiverzity v okolí. Dojde také k rozšíření zatravněných ploch podél vodního toku. Projekt celkové revitalizace nábřeží řeky Svratky vyjde zhruba na 340 milionů korun a bude částečně financován z Operačního programu Životní prostředí.