Nová ochrana dvou labských lokalit v soustavě Natura 2000

1. 04. 2020
Nově byla do soustavy Natura 2000 zařazena evropsky významná lokalita Louky u Přelouče, kde žijí vzácní modrásci bahenní a očkovaní. Do stávající evropsky významné lokality Porta Bohemica byl doplněn nový předmět ochrany: stanoviště bahnitých břehů řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. V České republice tak nyní máme celkem 1 113 evropsky významných lokalit, které spolu s 41 ptačími oblastmi tvoří českou část evropské soustavy chráněných území Natura 2000.