Nové bariéry na Černé Řece zachraňují ropuchy před koly aut

11. 05. 2021
Rybník na Černém potoce u výjezdu z obce Černá Řeka na Lískovou je vyhledávaným cílem ropuch obecných. V cestě jim stojí silnice II. třídy, odkud byly v posledních letech hlášeny početné úhyny žab pod koly aut. Letos tomu bude jinak. Na vybraném úseku byla postavena zhruba 250 m dlouhá bariéra, která má nasměrovat obojživelníky do propustku pod silnicí. Odborný dohled nad stavbou zajistili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ve spolupráci s místním revírníkem budou situaci sledovat a následně navrhnou trvalá opatření.