Nové mokřady a tůně pro kuňky i čolky

13. 04. 2020
Na Cihelenských a Manušických rybnících na Českolipsku vzniklo příhodné místo pro obojživelníky. Blatnice skvrnitá, skokan skřehotavý, kuňka ohnivá i evropsky chráněný čolek velký – to jsou některé druhy, kterým Liberecký kraj ve dvou přírodních památkách zlepšil úpravami a vybudováním nových vodních děl podmínky pro život a rozmnožování. V rámci projektu vznikly tůně, v nichž mohou obojživelníci žít. Ke vzniku malých vodních děl na Českolipsku přispěla dotace z Operačního programu Životní prostředí.