Obnova rákosin v CHKO Poodří

1. 07. 2021
CHKO Poodří je mezinárodně významným mokřadním územím, a tak není divu, že se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zaměřuje na ty druhy živočichů, které tamější mokřiny obývají. Významnou skupinou jsou ptáci. Zlepšení podmínek pro jejich výskyt má za cíl projekt Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Celkem byly vybrány čtyři lokality (tři z nich na území CHKO Poodří), kde se provádí obnova přehoustlých rákosin vysekáváním, sečení mokřadních luk a výřez náletu dřevin. Chráněná krajinná oblast Poodří vznikla před třiceti lety.