Odbahněný rybník pomůže přírodě

6. 04. 2022
V roce 2021 se na Kokořínsku rozběhly obnovovací práce na rybníku U Vrby. Na sever od Ráje u Mšena bylo s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí připraveno odbahnění a rekonstrukci poškozeného rybníka. Rybník U Vrby je nyní celkově odbahněn, vytěženo bylo více než pět a půl tisíce kubických metrů sedimentu, zároveň tu ale stále zůstává mnoho mělkých míst a v části u přítoku přibyly čtyři tůně, takže tato místa se již brzy mohou stát domovem pro mnoho obojživelníků, bezobratlých i zajímavých druhů vodních rostlin. Součástí projektu byla i oprava v minulosti nevhodně provedeného a zubem času poškozeného výpustního zařízení i hráze tak, aby rybník mohl bezpečně fungovat po další desetiletí.