OECD pomůže České republice s přípravou strategie oběhového hospodářství

16. 11. 2019
Ministerstvo životního prostředí zahájilo projekt spolupráce s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na přípravě národního Strategického rámce oběhového hospodářství České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Projekt je financován Evropskou unií a vzniká ve spolupráci s Evropskou komisí. Česká republika zatím nemá specifickou strategii pro oblast oběhového hospodářství. Strategický rámec oběhového hospodářství České republiky 2040 reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v Česku a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako jeho prioritu. Příprava strategického rámce probíhá již od konce roku 2018. Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby bylo Česko prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolné vůči budoucím environmentálním hrozbám včetně změny klimatu a úbytku biodiverzity a rozvíjelo celkově udržitelný společenský systém.