Opravený rybník v Černíči láká desítky ptačích druhů

22. 07. 2019
Vhodné terénní úpravy okrajů nádrže a jednoho z ostrovů spolu se zaplavením dna vytvořily pro ptáky optimální podmínky s dostatkem úkrytů i potravy. Rybník Černíč leží nedaleko Telče a je zároveň i přírodní památkou. Spravuje ho Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která byla také investorem jeho opravy. Od konce roku 2017 se na rybníce Černíč pracovalo na opravě technických zařízení. Na hrázi se opravily opěrné zdi a vybudovala se nová spodní výpusť. V zadní části rybníka vznikly nové tůně a úpravou prošel i ostrov pro hnízdění ptáků. „Opěrné zdi přelivných objektů zejména ve spárách silně prosakovaly, a navíc rybník nešlo běžným způsobem vypustit a slovit. Kvůli tomu se tu šířily nepůvodní invazní druhy ryb jako například sumeček americký. Zhoršovala se kvalita vody a měnilo se složení rostlin. Oprava hráze a výpusti, kdy bude rybník možné vypouštět, přispěje k regeneraci zdejší přírody. Jsem rád, že se akci podařilo zdárně dokončit,“ vysvětlil Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.