Plzeň rozšíří školku o pasivní přístavbu

14. 06. 2020
Z důvodu nedostatečné kapacity 55. mateřské školy v Mandlově ulici v centrálním obvodě se město rozhodlo řešit situaci dostavbou nového pavilonu školky včetně tělocvičny. Radní města schválili podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Odhadované náklady realizace projektu jsou ve výši maximálně 34 milionů korun, dotace by měla činit 10,2 milionu korun. Město předpokládá realizaci dostavby ještě v letošním roce. „Mateřská škola v Mandlově ulici se skládá v současnosti ze čtyř pavilonů, avšak jejich kapacita je nedostatečná. Přístavba bude umístěna do středu mezi pavilony, čímž dojde i ke krytému propojení stávajících pavilonů. V přízemí je navržena tělocvična pro celý areál mateřinky,“ uvedl primátor Martin Baxa. Přístavba nového pavilonu je navržena v pasivním energetickém standardu. Plochá střecha přístavby bude vegetační, tvořená extenzivní zelení, která je bezúdržbová.