Program nabízí stovky milionů na výzkum životního prostředí

27. 07. 2019
Startuje program Prostředí pro život, nabízí stovky milionů na výzkum životního prostředí. Řešitelé výzkumných projektů v oblasti životního prostředí se mohou ucházet o více než 429 milionů korun. Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila první veřejnou soutěž v programu Ministerstva životního prostředí s názvem Prostředí pro život. Řešení, která vzniknou v rámci podpořených projektů, budou mimo jiné přispívat zlepšování kvality ovzduší, vod, půdy a horninového prostředí; v rámci oběhového hospodářství pomohou například snižovat produkci nerecyklovatelného odpadu, zvyšovat opravitelnost výrobků, nebo jejich trvanlivost. „Superprioritou programu Prostředí pro život je sucho a další důsledky změny klimatu, na které je vyčleněna celá polovina prostředků. Očekáváme, že program přinese nová řešení například ve využití klimatických modelů pro dlouhodobé předpovědi sucha, pro snižování emisí skleníkových plynů, pro ukládání uhlíku v půdě a biomase a další pilotní projekty pro adaptaci krajiny,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.