Projekt Life Corcontica skončil, péče o krkonošské louky pokračuje

18. 09. 2019
Projekt Obnovný management krkonošských luk z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) úspěšně prošel schvalovací procedurou. Správa Krkonošského národního parku tímto projektem navazuje s péčí o krkonošské louky na již ukončený projekt Life Corcontica. Nový projekt poběží do roku 2023. Krkonošské louky jsou jedním ze tří základních fenoménů, pro které byl národní park vyhlášen. Projekt OPŽP navazuje na Life Corcontica základní myšlenkou: obnovou hospodaření na výjimečných krkonošských horských enklávách. Spousta horských luk v minulých desetiletích degradovala kvůli zániku tradičního citlivého hospodaření krkonošských hospodářů, trvajícího bezmála 500 let. Cílem je obnovit hospodaření v moderním pojetí a tak pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. Projekt plánuje podporovat péči na celkem padesáti krkonošských lučních lokalitách. Na sedmnácti z nich se můžete potkat s novými projektovými informačními panely „Ovečka“.