Projekt pomůže ohrožené sově pálené

13. 09. 2021
Silně ohrožená sova pálená, jejíž populace zaznamenala v evropských zemích významný pokles početnosti, je cílovým druhem pro projekt zájmového spolku TYTO, který získal podporu ve výzvě Rondane Norských fondů. Cílem projektu je komplexní ochrana, monitoring a podpora hnízdění především v oblasti Středočeského, Ústeckého a Jihočeského kraje, které jsou tradičními lokalitami výskytu sovy pálené na našem území. Jedním z cílů projektu je posílení spolupráce na ochraně tohoto ohroženého druhu se zemědělskou veřejností, bez jejíhož zapojení není možné sovy efektivně chránit. Výstupem by měla být mimo jiné také eliminace technických pastí pro sovu pálenou na zemědělských farmách.