Prostějov bude hospodařit s dešťovou vodou

12. 01. 2020
Radní schválili projekt na efektivní hospodaření se srážkovou vodou v areálu Sportcentra Domu dětí a mládeže v Prostějově. Město požádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Obsahem projektového námětu je stavba určená pro zajištění efektivního hospodaření se srážkovou vodou v areálu sportovní haly. Kromě vsakování srážkových vod se v projektu počítá s jejich dalším využitím pro závlahu parčíku před sportovní halou a jako užitkové vody pro splachování toalet pro veřejnost.