Prostějov obnovuje sídliště

3. 05. 2022
Rada města Prostějova schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Regenerace sídliště Svornosti. V první etapě prací se má kromě úprav komunikací a parkovacích míst také řešit hospodaření se srážkovými vodami, naplánovány jsou i sadové úpravy. Začít by se mělo v polovině letošního roku. „Pro spolufinancování akce se ucházíme o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky – v rámci Národního programu životního prostředí - Národní plán obnovy. Žádost byla podána ve výši 3,7 milionu korun,“ uvedl prostějovský primátor František Jura. Práce na sídlišti by měly skončit v létě příštího roku.