Prostějovský dopravní inspektorát dostává novou fasádu

14. 03. 2019
Dopravní inspektorát Policie ČR v Havlíčkově ulici obklopuje lešení, dělníci pracují na nové fasádě. Cílem akce je snížení energetické náročnosti budovy spočívající v zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem a zateplení stropu nad nejvyšším podlažím. Součástí projektu je také výměna střešního pláště a sanace spodní stavby objektu kvůli zvýšené vlhkosti ve sklepní části objektu. Celkové náklady na rekonstrukci jsou téměř 7 milionů korun, zateplení je podpořeno z Operačního programu Životní prostředí.