Prosvětlení lesa pomohlo vzácným obyvatelům NPP Rendez-vous

19. 01. 2021
Světlé lesy se starými duby v NPP Rendez-vous jsou domovem významných druhů hmyzu, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský a nádherný krasec dubový. Všichni zástupci z říše hmyzu vyhledávají osluněné kmeny a silné větve dubů nebo dutiny s trouchem. Stinné porosty je proto nutné prosvětlovat. Tím se pro tyto druhy vytvoří optimální podmínky a postupně se změní i vzhled stromů, které budou vytvářet mohutnou, rozložitou korunu. V národní přírodní rezervaci proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s lesním závodem Židlochovice na necelých dvou hektarech odstranila podrost a tím uvolnila staré stromy a prosvětlila i mladší porost.