Regenerace lesoparku u Bečvy

16. 02. 2019
Na začátku letošního roku byly zahájeny práce na regeneraci lesoparku u Bečvy, která má za cíl posílení funkčnosti krajinných prvků a zlepšení kvality prostředí v návaznosti na významný krajinný prvek řeky Bečvy. Regenerací lesoparku dojde k zachování a rozšíření biotopů pro ptáky a drobný hmyz, posílení keřového patra a rozšíření potravní nabídky pro živočichy, ptáky a drobný hmyz. Stávající zeleň v lesoparku je tvořena převážně listnatými stromy, a to jak solitérními, tak ve skupinách a porostech. Práce začaly kácením stromů; jedná se o stromy suché, zdravotně poškozené a kompozičně nevhodné, náletové dřeviny a přestárlé keře. Současně s kácením se začalo s prováděním vhodných pěstebních opatření dřevin, která zahrnují řezy stromů, keřů a instalaci bezpečnostních vazeb v korunách stromů. Regenerace je podpořena z Operačního programu Životní prostředí.