Rožnov pod Radhoštěm: Na sídlišti pokračuje revitalizace zeleně

29. 04. 2022
V polovině března začaly práce na druhé etapě revitalizace zeleně na sídlišti 1. máje. Na podzim loňského roku proběhly veškeré arboristické práce. Jednalo se o kácení stromů, odstraňování keřů a zdravotní ořezy vybraných dřevin. Na jaře letošního roku proběhne výsadba nových stromů a doplnění keřových skupin. Velká část nákladů, 85 %, je hrazena z dotace z Operačního programu Životní prostředí. Po provedení všech výsadeb bude pokračovat následná péče. Ta spočívá především v pravidelné zálivce, odplevelování a kontrole kotvení stromů s převázáním úvazku dle potřeby. „Sídliště 1. máje bylo vytipováno k revitalizaci kvůli stáří zeleně, kterému odpovídal zdravotní stav některých dřevin. Ošetřením a aktuálními dosadbami bude zvýšena provozní bezpečnost, funkce rekreační a estetická, ale také funkce ekologická,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová.