Skládka se proměnila

11. 10. 2023
Za dob minulých byla lokalita komunální skládkou, kam se vozil odpad z Mohelna i nedaleké letecké základny. Následně došlo k uzavření a rekultivaci skládky. Navezená zemina byla celkem chudá, přesto došlo k nevyhnutelnému zarůstání nálety invazní třtiny, trnek a borovic. Pozemkový spolek Koniklec místo pravidelně kosí, vytlačuje nálety a vláčí. Lokalita je součástí projektu podpořeného Norskými fondy, díky čemuž vznikl i plazník a suché zídky. Na bývalé skládce jsou dnes sarančata vlašská a modrokřídlá, modrásci, ohniváčci a okáči voňavkoví, plazník osídlily ještěrky, na spoustě míst to kvete. Celé místo se posouvá na úroveň fungujícího biocentra.