Škola ve Vyškově má novou zahradu

28. 01. 2022
Zahrada ve vyškovské základní škole Morávkova se dočkala revitalizace a vznikla v ní takzvaná Živá zahrada. Kromě nově vysázených ovocných a okrasných stromů a keřů či vybudování terénních valů jsou na nové zahradě rovněž vyvýšené záhony a kompostéry. Pro výuku žáků pak slouží několik naučných panelů a dendrofon. Z přírodních prvků jsou na školní zahradě umístěny solitérní kameny, bylinková spirála, smyslový chodníček a vodní prvek s vrbovým tunelem. Úprava je rozdělena na dvě etapy, na tu první získala škola dotaci z Národního programu Životní prostředí.