Správa KRNAP v roce 2022 vykoupila pozemky za 3,3 milionu korun

1. 02. 2023
Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v roce 2022 vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku, některé pozemky, které se nacházejí na území národního parku a jeho ochranného pásma. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu Životní prostředí v celkové výši 3 289 850 Kč za rok 2022. Jednalo se o různé druhy pozemků: louky, lesy apod. Na řadě z nich se vyskytují zákonem zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů. Zakoupené pozemky navazují na již nyní Správou KRNAP obhospodařované pozemky a tak dochází ke scelování státních pozemků.