Startuje projekt Perun, bude zkoumat počasí

25. 11. 2020
V Českém hydrometeorologickém ústavu a dalších spoluřešitelských institucích se rozbíhá jeden z největších projektů posledních let. Je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Projekt je prvním krokem k  nově pojatému dlouhodobému výzkumu v oblasti změny klimatu a jejích důsledků na území ČR. Úkolem projektu je podrobně analyzovat probíhající a  predikované budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí a pro společnost.