Stavba kanalizace v Čekyni začala

3. 09. 2019
V Čekyni, místní části Přerova, začala výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Sloužit bude obyvatelům Čekyně, ale i obcím na Lipnicku na trase Dolní Újezd – Skoky – Staměřice a hranické části Lhotka. Investorem stavby, která se skládá ze tří částí, je přerovská společnost Vodovody a kanalizace (VaK). Čistírna odpadních vod bude kromě odpadní vody z Čekyně sloužit Penčicím, Lhotce a Zábeštní Lhotě. Druhá etapa stavby zahrnuje vybudování kanalizace v Dolním Újezdu na Lipnicku a částech Skoky a Staměřice. Společnost VaK požádala o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí.