Svazek obcí na Třebíčsku postaví úpravnu vody

31. 05. 2023
Na úpravnu pitné vody bude napojeno významné heraltické prameniště a vrty, které zatím nejsou využívány. Svazek počítá s náklady ve výši 280 milionů, chtěl by získat dotaci z evropského Operačního programu Životní prostředí. Stavební firmy už má dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč vybrané. Úpravna bude stát na území obce Pokojovice blízko Heraltic, termín stavby bude upřesněn. Úpravna umožní zvýšit dodávky pitné vody z podzemních pramenů do Třebíče a jeho okolí na úkor vody z vodárenských nádrží.