Trutnov investuje do lesoparku

6. 02. 2023
V loňském roce opravili v trutnovském lesoparku cestu ve spodní části u Dračí fontány. Tyto práce navázaly na předchozí opravy a doplnění cest z roku 2019 a 2021 u pomníku Uffo Horna a Tance smrti. Původní asfaltový povrch nahradil štěrkový. Na letošní rok se v parku chystají další úpravy, a to nový štěrkový povrch cest v horní části parku, vybudování odvodňovacích žlabů ze žulových kostek a vydláždění hlavní cesty spojující parkoviště na západním okraji se schodištěm vedoucím do spodní části parku. Městská společnost Lesy a parky Trutnov podala žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 85 % způsobilých výdajů.